Μορφές ενέργειας

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Στην ενέργεια δίνουμε διάφορα ονόματα ανάλογα με την και τον με τον οποίο τη χρησιμοποιούμε. Τα διάφορα "πρόσωπα" με τα οποία η ενέργεια "εμφανίζεται" τα ονομάζουμε ενέργειας. Τα σώματα που κινούνται έχουν ενέργεια. Ενώ, χημική ονομάζουμε την ενέργεια που περικλύουν μέσα τους το , τα ορυκτά καύσιμα και οι . Από τον ήλιο συνήθως προέρχονται η ενέργεια και η ενέργεια, η οποία λέγεται αλλιώς και θερμότητα. Θερμότητα όμως εκλύεται και μέσα από το φλοιό της Γης σε κάποια σημεία της Ελλάδας, η οποία ονομάζεται ενέργεια. Η ενέργεια αυτή, μαζί με την ενέργεια του ανέμου, την , ο άνθρωπος μπορεί να τις αξιοποιήσει για να παράγει ηλεκτρισμό, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.