images (13).jpg images (12).jpg images (2).jpg

1. Γνωρίσαμε πώς μπορούμε, στον τόπο μας την Εύβοια, να αξιοποιήσουμε τον άνεμο και τις γεωθερμικές πηγές της. Κι αν σε ένα τόπο δεν φυσούν δυνατοί άνεμοι και δεν υπάρχουν γεωθερμικές πηγές, πρέπει αναγκαστικά να γίνει η εκμετάλλευση των μη ανανεώσιμων πηγών; Καταγράψτε τις υποθέσεις σας.


..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................


2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να γνωρίσετε κι άλλες πηγές ενέργειας που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να παράγουμε ηλεκτρισμό. Ποιες είναι αυτές;..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................


3. Συμπληρώστε τον ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη.4. Για να έχουμε όμως ηλεκτρικό ρεύμα και για να είναι δυνατή η ροή των ελεύθερων ηλεκτρονίων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κλειστού κυκλώματος. Πώς μπορούμε όμως να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μας και απαντήστε.


..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................5. Κάντε την παρακάτω άσκηση.