Μετά από όλα αυτά η Καίτη έπεισε τον Άρνι ότι δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα να πάει στο εργοστάσιο Αλιβερίου και ότι θα έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο να προσφέρει τη ροή του για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι, η Καίτη αποφάσισε να του εξηγήσει για τις ανανεώσιμες πηγές της Εύβοιας που μπορούν να παράγουν ηλεκτρισμό. Αρχίζει με τις ανεμογεννήτριες που συνάντησαν στο Μαρμάρι και ήδη είχε εκφράσει την απορία του.
image.jpg λήψης (1).jpg
1. Έχετε δει ποτέ ανεμογεννήτρια στην κορυφή ενός λόφου ή ενός βουνού στην περιοχή σας; Τι κοινό έχουν με τον ανεμόμυλο που κατά τα παλαιότερα χρόνια άλεθαν οι άνθρωποι το σιτάρι;


...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................


2. Γνωρίζετε ότι η περιοχή της νότιας Εύβοιας είναι η τρίτη κατά σειρά περιοχή σε όλη την Ελλάδα όπου φυσούν οι πιο ισχυροί άνεμοι. Ανατρέξτε εδώ, διαβάστε την πρώτη παράγραφο και μάθετε ποια είναι η μέση ετήσια τιμή ταχύτητας ανέμου στο Μαρμάρι και τι συνέπεια είχε αυτό για την περιοχή. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας παρακάτω.


............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................


3. Μπορείτε να υποθέσετε πως λειτουργεί μια ανεμογεννήτρια; Για να διατυπώσετε πιο σωστές υποθέσεις μπορείτε να σκεφτείτε τη λειτουργία ενός ανεμόμυλου. Έπειτα ανατρέξτε εδώ για να δείτε τα εσωτερικά μέρη μιας ανεμογεννήτριας κι εδώ για να παρακολουθήσετε μια προσομοίωση με τη λειτουργία της.


............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

4. Στη συνέχεια πραγματοποιήστε την παρακάτω άσκηση.