Έτσι, το πρωτόνιο εξήγησε στο ηλεκτρόνιο ότι το λιγνιτωρυχείο του εργοστασίου του Αλιβερίου έκλεισε γιατί τελείωσαν τα αποθέματα του συγκεκριμένου γαιάνθρακα στην περιοχή. Και ότι πλέον υπάρχει η ανάγκη ο άνθρωπος να εκμεταλλεύεται πηγές ενέργειας που ανανεώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.


images (1).jpg


1. Σίγουρα, οι περισσότεροι από εσάς έχετε στο σπίτι σας ηλιακό θερμοσίφωνα. Γνωρίζετε από που βρίσκει την ενέργειά του και πως ζεσταίνει το νερό χωρίς να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα; Με τη βοήθεια των μελών της ομάδας σας, καταγράψτε παρακάτω την απάντησή σας.

............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
2. Εκτός από την ηλιακή ενέργεια του ήλιου, ποιων άλλων πηγών την ενέργεια νομίζετε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε χωρίς όρια; Θεωρείται ότι με την εκμετάλλευση τους μολύνουμε το περιβάλλον μας; Παρατηρήστε την παραπάνω εικόνα και κάντε τις υποθέσεις σας.

........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................3. Πατήστε στην παρακάτω εφαρμογή και σύρετε τις σωστές πηγές ενέργειας πάνω στις εικόνες και αφού ακούσετε και δείτε για όλα τα είδη των πηγών ενέργειας, κάντε το διάγραμμα ταιριάζοντας σωστά τις εικόνες.
 τίτλο.jpg
3. Επισκεφθείτε τώρα την ιστοσελίδα μας για να μάθετε κι άλλα πράγματα σχετικά με την κάθε πηγή ενέργειας και στη συνέχεια πραγματοποιήστε την παρακάτω άσκηση.


4. Στη συνέχεια επισκεφθείτε το ιστολόγιο της τάξης μας και παίξτε το παιχνίδι της ενέργειας.